Tradycyjne biuro podróży to biuro, gdzie pracujemy za biurkiem i w bezpośredni sposób rozmawiamy z klientem. Taka forma pracy ma liczne zalety choćby taką, że widzimy wyraz twarzy klienta. To pozwala nam na lepsze nawiązanie relacji. Rozmawiając z klientem przy użyciu Internetu nie mamy takiej możliwości, dlatego nawiązanie dobrego kontaktu jest trudniejsze. Często z tego powodu dochodzi do niepotrzebnych konfliktów. Nie wiemy, bowiem czy nasz klient żartuje, czy też jest poważny. Nie wiemy więc, jak interpretować jego słowa.

Praca w tradycyjnym biurze podróży nie naraża nas na takie sytuacje, bo patrzymy klientowi prosto w oczy. Kontakt wzrokowy jest bardzo ważny, bo pozwala nam odczytać emocje i nastawienie klienta, do nas i do naszej oferty.  Praca w tradycyjnym biurze podróży wiąże się jednak z wyższymi kosztami zatrudnienia i to staje się powodem otwierania biur internetowych. Pracownik biura podróży z tego powodu ma utrudnioną pracę, ale pracodawca zyskuje liczne oszczędności. Przede wszystkim nie musi zatrudniać pracownika na stałe, gdyż trudno wyliczyć ilość godzin spędzonych przy pracy z klientem.