Specjalista jest stworzyć z niczego coś, ponieważ to właśnie jest jego zawód. Nie można się również tworząc tego rodzaju rzeczy samodzielnie szybko zniechęcać, gdyż nie wszystko się udaje od razy, trzeba próbować, aż się w końcu uda. Projektowanie wnętrz można czasami porównać z napisaniem jakiegoś dzieła, które musi być wydane na czas, ponieważ wydawca tego od nas żąda. Projekt podobnie jak i dzieło pisane musi być wykonany na bazie jakiegoś pomysłu, ponieważ inaczej będzie do bani. Nie można sobie w tego rodzaju zawodach pozwalać na jakikolwiek kicz. Wszystko musi być zawsze dopięte na ostatni guzik i wykonane ze wręcz szwajcarską precyzją.

Każdy niezależnie czy jest pisarzem czy projektantem wnętrz musi posiadać widzenie przestrzenne, nazywane również wyobraźnią, ponieważ te zawody tego wręcz wymagają. Wszystko się sprowadza, zatem do posiadania odpowiednich kompetencji zawodowych, a to do odpowiedniego wykształcenia, co również się przekłada na inne czynniki. Reasumując wywód, ci którzy zostają projektantami są osobami, które są specjalnie uzdolnione w tymże kierunku. Nie może przecież być inaczej, bo byśmy byli specjalistami od wszystkiego i od niczego.